fifa 18 kval regler

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet.

§1.1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
§1.1.2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte spiller bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

§1.2 – Admins

§1.2.1 Admins vil være på onliga.dk livechat

§1.3 – Kommunikation

§1.3.1 Alt kommunikation mellem de deltagende spiller vil foregå på Facebook gruppen “onliga fifa 18 liga”

§1.4 – Opførsel

§1.4.1 Når du deltager i turneringer afholdt af onliga.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
§1.4.2
Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.
§1.4.3
Kampe tabt med vilje kan anses som “matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige onliga.dk turneringer.
§1.4.4
Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af onliga.dk.

 

§1.5 – Advarsler

§1.5.1 Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til hele spilleren. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.

– Mindre advarsel:

En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.

– Større advarsel:

En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.

Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel. Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra ligaen. Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra onliga.dks turneringer.

§1.6.2 Modtager man en advarsel, betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.

§1.7 – Udmelding & refundering

§1.7.1 Hvis et spiller forfeiter 3 kampe i alt, bliver spilleren diskvalificeret fra ligaen.
§1.7.2 Hvis et spiller udebliver fra 2 kampe i træk, bliver spilleren diskvalificeret fra ligaen.
§1.7.3 Hvis et spiller springer fra, uanset årsagen, vil eventuelt deltagergebyr/depositum ikke blive refunderet.
§1.7.4 Ved udmelding/diskvalificering fra ligaen må spilleren ikke stille op til næste sæson.

§1.7.5 Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L).
§1.7.6 Hvis et spiller melder fra til et liga finalespil, vil det næstbedste spiller i divisionen overtage pladsen.

§1.8 – Op- og nedrykning

§1.8.1 De 2 bedst placerede spiller i en division rykker op, og 2 dårligst placerede spiller rykker ned. Top 2 fra division 1 vil forblive i divisionen.

§2.2 – Tiebreakers

§2.2.1 Hvis to spiller i slutningen af ligaen har samme antal point, vil dét spiller der har klaret sig bedst i de(t) indbyrdes opgør indtage den øverste af de to pladser.
§2.2.3 Har spillerne spillet uafgjort i deres indbyrdes kamp(e) vil spilleren med den bedste score difference indtage den øverste plads.

§2.5 – Walkovers (W/O)

§2.5.1 Walkover indskrives som W-L (Må kun indskrives af en Admin).

§3 – Kamp

§3.1 – In-game navne

§3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
§3.1.2 Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med, vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5).

 

§3.3 – Rykning af kamp

§3.3.1 Hvis en spiller er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via onliga.dk Spillere Facebook gruppe eller onligas fifa livechat senest 24 timer før kampstart.
§3.3.2 spilleren der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.3.1 melde to nye datoer ud til modstanderen.
§3.3.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
§3.3.4 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

 

§3.5 – Kampstart

§3.5.1 Coach er tilladt.
§3.5.2 Hvis en spiller ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander spilleren søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.